Hoe assertief ben jij?

In deze Insights kijk ik terug op conflictmomenten en hoe ik mijn assertiviteit hierbij heb vormgegeven. Het verschil zit in de winst op de korte of de lange termijn. Lees mee hoe mindset mij heeft geholpen hiermee om te gaan.

Lessen van de Egel

De lessen van de Egel waren dat je soms de strijd moet aangaan door je stekels op te zetten en voor jezelf op te komen. Belangrijker is het echter om boven de situatie uit te stijgen en te zien wat nodig om zonder strijd groei te verwezenlijken.

De lessen van de Egel laten zien dat strijd voeren energie kost en vaak geen echte winnaars oplevert. Je hebt het issue van het moment misschien gewonnen, maar het verlies in de bijvangst is veel groter.

De lessen van de Egel gaan er dus over om conflictsituaties te herkennen en daarmee ook te dealen. Dat je de prikkels in de nachten kunt verwerken, zodat je de dag erna vanuit zachtaardigheid en positieve energie kunt acteren. De winst is dan meestal vele malen groter.

Assertiviteit

Ik kan mij eigenlijk niet zo goed momenten herinneren, waarin ik tijdens de afgelopen periode agressief mijn gedachtengoed heb moeten verdedigen. Ik bedoel hiermee dus, dat ik op een negatieve manier mijn stekels op het moeten zetten richting anderen en/of mijn omgeving.

Dit betekend niet dat ik geen situaties kan benoemen, waarin mensen anders dachten over wie ik ben of wat ik doe. Niet iedereen is gelijk gestemd, dus dergelijke mensen en situaties kom je altijd tegen. Maar door hier heel bewust over na te denken door terug te kijken naar mijn eigen lessen uit eerdere blogs, merk ik dat ik hier tegenwoordig wel anders mee omga.

In mijn blog over de Egel met de vraag ‘Assertief, hoe dan?’ geef ik aan dat ik dit echt heb moeten leren in mijn leven. En geloof mij, ook ik heb dit met vallen en opstaan moeten doen. Vaardigheid komt immers met de jaren.

Verborgen signalen

Ik merk echter dat ik meer getraind ben in het opvangen van ‘verborgen’ signalen. Om te kijken naar waar de ander staat en het vanuit het perspectief van de ander te bekijken. Daarnaast merk ik dat ik veel beter kan bijsturen in mijn reactie op het moment suprême. Ik voel (fysiek) wanneer ik geïrriteerd of geraakt ben.

Deze ‘verborgen’ signalen zijn heel divers. Het kan een gezichtsuitdrukking zijn of iets wat juist niet gezegd wordt. Als mij dit verward of anderszins opvalt, kijk en luister ik verder. Wie is die ander, waar staat hij of zij voor en in welk licht kan ik die uitspraak of reactie dan plaatsen?

Wat zei Sun Tzu in zijn boek ‘Winnen zonder strijd’ ook al weer? Strategisch denken gaat over ‘de ander kennen en zichzelf kennen’. Laat ik, voordat ik verder ga, even zeer beslist benoemen, dat ik hier geen absolute expert in ben. Ik geloof namelijk dat dit maar weinigen van ons zijn. Niemand is perfect en ik dus ook niet! Wat ik inmiddels wel over mijzelf kan zeggen is dat als ik mijn energie goed afstem, ik hier heel veel beter in ben dan jaren terug. (Dit inzicht heb ik zeker door het terugkijken in deze insights 😉.) Mijn inzicht ‘nu en hier’ is dus een bevestiging van het feit, dat je energieniveau echt belangrijk is om dagelijks aandacht te geven!

Mindset

Als ik mij soms verbaas over uitspraken van een ander, neem ik dat namelijk vaak niet persoonlijk. Ik besef steeds vaker, dat die uitspraak ook iets zegt over die ander. Dit besefte ik vroeger ook wel, maar dan reageerde ik soms toch niet zo handig, omdat ik mij persoonlijk aangesproken voelde.

Het verschil zit hem in de overtuigingen die ik dus ‘vroeger’ had en die ik heb kunnen transformeren naar betere en meer helpende overtuigingen. Het trainen van mindset is dus in mijn geval echt gebaseerd op het zelf toepassen van kennis. (Mijn dierbare vrienden weten dit, want zij weten waar ik vandaan kom en welke weg ik heb afgelegd tot hier. 😊)

Als je in staat bent om je niet steeds persoonlijk aangevallen te voelen en beseft dat geluk geen nul-som spel is, ben je beter in staat om de ander in zijn waarde te laten. Een stap naar achter zetten of je pas even inhouden en de ander laten passeren wordt dan een kracht. Een mogelijkheid om win-winsituatie te creëren.

Compassie

Ik zie conflicten ook niet meer als een directe bedreiging, maar steeds meer als een uitdaging. Het verschil in mening kan mij iets leren; iets duidelijk maken. Soms laat het mij kijken naar mijn eigen waarden. Maakt het mij bewust van waar ik voor sta en of ik nog content ben met de wijze waarop ik dat vorm geef.

Een conflict laat mij echter de dingen ook van een andere kant bekijken. Als ik mijn lichtje even uitzet en de schijnwerper van de ander aan, wat zie ik dan? Zie ik andere dingen, die verborgen waren vanaf mijn gezichtspunt? Of zijn er andere accenten die oplichten? Daarna kan ik mijn eigen licht weer aanzetten en die informatie meenemen in mijn beeld van de situatie. Het geeft alleen maar meer fundament aan de keuzes die ik maak.

Door situaties te bekijken vanuit het standpunt van de ander, ontdek ik overeenkomsten. Herken ik achterliggende overtuigingen, waarvoor ik begrip kan opbrengen. Het maakt dat ik meer vanuit compassie kan reageren.

‘Een sterk huis heeft een goed fundament’

Als ik terugkijk in deze Insights op de lessen van de Egel wordt ik mij wel bewust van het fundament onder Bespirit. Voor mij bestaat dit fundament uit het gedachtengoed waarop alle activiteiten, projecten en producten zijn gebaseerd. Basic is dit om mensen te inspireren to Become Their Own Crystal. Meer concreet komt dit erop neer dat ik train in mindset en communicatietechnieken.

Zo terugkijkend besef ik ook dat dit fundament is gelegd en uitgehard in alle jaren hiervoor. Door mijn opleidingen en ervaringen en door mijn vaardigheid opgedane kennis ook echt toe te passen. Door zelf te ervaren, leer je wat dingen met je doen op gevoelsniveau. Door mijn vele coachervaringen, heb ik hier de rode draad uit kunnen halen. De kern waar het om draait.

Over 14 dagen volgt weer een nieuwe Bespirit Insights met meer groei- en stoeimomenten. Wil je deze direct in je mailbox ontvangen, stuur dan een berichtje via mijn website!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *