De architect van jouw bestaan!

Hoe zou het zijn als jij weer het gevoel hebt dat jij de architect bent van jouw leven? Moet je dan persé je leven helemaal op zijn kop zetten? Overhoop gooien? Nee, dat hoeft niet! Wat wel belangrijk is, is om te weten wat jouw passie is. Wat jouw dromen zijn en waar jij blij van wordt. Van hieruit kun je werken aan discipline. En dat kan echt al met hele kleine stapjes!

Discipline gaat verder dan de wil om iets te doen. Discipline is namelijk veel minder afhankelijk van de emotionele toestand van een moment. Bij discipline gaat het om de beloning op de lange termijn. Het gaat over het verschil tussen iets willen en iets volhouden. Discipline vraagt inzicht in onszelf en kennis hebben van verwachtingen van anderen. Als je iets vanuit je passie doet, wordt het dus veel gemakkelijker om discipline te ontwikkelen.

Weet jij nog waar jij vroeger van droomde? Durf jij het nog om je dromen hardop uit te spreken? Het is bijzonder treurig om te zien hoe conditionering van ons gedrag hand in hand gaat met het afnemen van het uiten van onze dromen. En voor velen hand in hand gaat met überhaupt niet meer dromen. In deze blog meer daarover.

Dromen mag!

Vraag een klein kind wat hij later wil worden en zonder problemen komen de mooiste dromen en wensen tot uiting. Dromen en wensen waar menig volwassene meesmuilend om lacht. Waarom? Omdat wij al geconditioneerd zijn en niet meer geloven in wat haalbaar is?

Bij het begeleiden van leerlingen op het vmbo heb ik mij regelmatig verbaast over de reactie van collega’s, als ik vertelde over de mooie dromen die leerlingen mij vertelden. Ik kan mij nog goed herinneren dat een meisje op basisniveau in haar examenjaar aangaf dokter te willen worden. Een serieus meisje, dat hard werkte. Deze droom was haar intrinsieke motivatie om in beweging te komen en door te zetten. Gewoon stap voor stap.

De direct negatieve reacties van menig collega zal ik ook nooit vergeten. En waarom? Die droom om dokter te worden hielp haar om te groeien en zichzelf te ontwikkelen. Wat is daar verkeerd aan?  En stel nu dat dit meisje uiteindelijk helemaal geen dokter is geworden. Heeft zij dan gefaald? Nee, natuurlijk niet! De droom om dokter te worden heeft haar geholpen om op weg te gaan, ervaring op te doen, keuzes te maken en te groeien. Hoezo falen?!

Shoot for the moon!

Stel nu eens dat het jouw droom is om naar Parijs te gaan. Moet haalbaar zijn toch? Dan is Parijs het doel en kun je gaan nadenken over hoe je daar gaat komen. Je kunt bijvoorbeeld lopend of met het vliegtuig naar Parijs. Lopend zal zeker heel wat meer tijd vergen, maar je ziet en ervaart wel meer onderweg.

Je kan ook lopend beginnen en na verloop van dagen besluiten alsnog een ander vervoermiddel in te schakelen. Gewoon omdat je gemerkt hebt, dat lopen toch niet zo je ding is. Zoveel mogelijkheden en variaties als er zijn om naar Parijs te gaan, zoveel mogelijkheden en variaties zijn er ook om de droom om dokter te worden te verwezenlijken. Waar het om gaat is dat je begint en een manier zoekt en/of ervaart die bij jouw past!

De conditionering om meesmuilend te lachen als mensen hun dromen durven uit te spreken heb ik ook gezien op het mbo. Op de vraag aan een groep studenten hoe hun leven er over vijf jaar uitziet antwoorden de meesten al in de trant van: ‘ik denk dat…’ in plaats van ‘ik wil dat…’. Het eerste antwoord komt vanuit het hoofd en het tweede vanuit het hart.

In de eerste optie zit een behoudende houding die vernieuwing en verandering in de weg staat. Het is een (aangeleerde) opgebouwde zelfbescherming tegen eventuele reacties. De antwoorden worden dus vaak al gecensureerd door de gever van het antwoord zelf. Gecensureerd op sociaal acceptabel en op de mening van anderen omtrent haalbaarheid.

In de tweede optie klinkt meer lef en visie. ‘Ik wil rijk worden en een mooie vrouw hebben’, levert helaas steevast lachsalvo’s op. En waarom?! Waarom niet serieus uitgaan van de droom en van daaruit kijken welke volgende stap dit dan vraagt? Vragen als ‘Wat vraagt het van jou om te zorgen dat die mooie vrouw jou ook kiest?’ of ‘Wat zou je moeten kunnen of leren om over vijf jaar rijk te zijn?’. Shoot for the moon! Wat maakt het uit als je dan een ster bereikt die er vlak naast staat?

Topsport!

Naarmate wij ouder worden nemen onze dromen af. Ik zie dat terug bij mijn coaching van volwassenen. Langzaam maar zeker zijn de vrijelijk geuite dromen gekrompen tot conditioneerde en sociaal wenselijke dromen, die aangepast zijn aan de verwachtingen van de omgeving. En waarom?

Omdat anderen liever niet hebben dat jij je dromen waarmaakt? Want als jij het kunt, hebben zij geen excuus meer voor henzelf om het niet ook te gaan doen. Toch?! Niet iedereen kan olympisch goud winnen, maar dat hoeft ook niet. Dromen hoeven niet altijd te leiden tot grootse prestaties, als het maar leid tot grootse prestaties voor jou!

Topsporters zijn echter wel een mooi voorbeeld, als het om verwezenlijken van dromen gaat. Om de beste prestaties neer te kunnen zetten moeten zij echt intrinsiek gemotiveerd zijn. Zij moeten dit echt willen om het vol te kunnen houden! Vanuit deze intrinsieke motivatie ontwikkelen zij de benodigde discipline om hun droom te verwezenlijken. Om de routines te ontwikkelen die nodig zijn.

Mieren

Mieren staan symbool voor nijverheid, orde en discipline. Het zijn harde werkers en sociale werkers, want hun taken zijn gericht op het dienen van de gemeenschap. Vooral de werkmieren zijn kundige architecten in het bouwen van complexe nesten.

Mieren zijn daarnaast ook sterk en zeer goed in samenwerken. Mieren zijn zo sterk, dat zij wel 10x tot 50x hun eigen lichaamsgewicht kunnen dragen. De krioelende mierenhoop is niets anders dan een goed geoliede machine, waarin iedereen zijn eigen taak heeft, maar ook verantwoordelijk is voor het geheel!

Mieren hebben een sterk ontwikkeld reukvermogen. Hierdoor ruiken zij letterlijk hun weg terug naar huis. Hun reukvermogen fungeert ook als hun manier om met elkaar te communiceren. Want hiermee geven zij ook aan elkaar aan waar bijvoorbeeld voedsel is te vinden. En zo weten zij wie bij de mierenkolonie hoort en dus niet hoeft te worden aangevallen.

Lessen van Mieren

Van de Mieren kunnen wij dus veel leren als het over discipline gaat en om het verwezenlijken van onze dromen. Door steeds opnieuw kleine stapjes te zetten kunnen wij grote afstanden afleggen.

De kracht van de Mieren kunnen wij vertalen als onze draagkracht. Als wij iets werkelijk willen, kunnen wij namelijk veel meer aan! Tegenslagen zullen ons uitdagen om een stapje harder te zetten, om gewoon door te gaan of om onze koers bij te stellen, maar niet onze dromen!

Leer van de Mieren en durf weer echt te dromen! Grote of kleine dromen; daar waar jij blij van woord! Ben jij tevreden met alle rollen die jij op dit moment vervuld? Waar wil jij meer voldoening ervaren?

‘Vertrouwen is als vlindervleugels; teer, kwetsbaar en wonderschoon’

Wil je meer weten over de kracht van bezieling en hoe jij die kunt verhogen?
Laat een berichtje achter, dan neem ik z.s.m. contact met je op.
Are You Ready To Become Your Own Crystal?

Veelgestelde vragen

Wat is intrinsieke motivatie?

Bij intrinsieke motivatie komt de wil om iets te doen vanuit je zelf. Je doet iets, omdat jij dat graag wilt. Vanuit je passie, je visie of omdat jij erdoor kunt groeien. Er iets van kan leren. Het je uitdaagt om beter te worden. Het gaat dus om de persoon zelf. Jij!

Wat is excentrieke motivatie?

Bij excentrieke motivatie wordt je in beweging gezet door iets van buitenaf. Dit kan positief zijn, zoals een bonus, salarisverhoging of een compliment. Dit kan echter ook negatief zijn door bijvoorbeeld straf of slechte feedback, waardoor je het gevoel hebt dat iemand minder positief over je denkt.

Hoe kom je van excentrieke naar intrinsieke motivatie?

Als je de excentrieke motivatie van anderen positief wil beïnvloeden en intrinsieke motivatie wil aanwakkeren of ontsteken, zijn daar een paar handvaten voor. Spreek iemand aan op zijn of haar verantwoordelijkheid of daag iemand uit om iets te bereiken / verwezenlijken. Ook het geven van positieve feedback is een krachtig middel. Het doet mensen soms letterlijk laten groeien!

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *