Onderzoek en passie!

Onderzoek doen wordt nog steeds vaak bestempeld als saai en stoffig. Simpelweg omdat veel resultaten vaak verdwijnen in de alom bekende bureaula om daar vervolgens niet meer uit te komen. Deze overtuiging maakt het moeilijk mensen enthousiast te krijgen mee te werken aan het doen van onderzoek. En dat is jammer, want er is nog zoveel kennis om te ontdekken of te combineren tot nieuwe innovaties en groei. Ja, enig doorzettingsvermogen is wel vereist. Maar als de passie groeit, wordt dit steeds meer een vanzelfsprekendheid.

Doorzettingsvermogen is kracht om door te gaan; ook bij tegenslagen. Het gaat over het vertrouwen in jezelf dat je uiteindelijk zal slagen; ook als anderen daarin (nog) niet geloven. Het vergt geduld en bereidheid om te leren van elke poging, zodat je kunt groeien. Doorzettingsvermogen gaat over de volharding om te presteren.

In deze blog neem ik je mee hoe onderzoek kan leiden tot verrijking in de ruimste zin van het woord.

Groei en innovatie

Of onderzoeken saai is bepaal je zelf. Ja, het vraagt commitment, doorzettingsvermogen en creativiteit en bovenal open staan om nieuwe dingen te leren. Het gaat om de ‘why’ van je onderzoek; het grotere plaatje waarom je het doet.

Soms is dat grotere plaatje nog vaag en heb je daar nog geen zicht op. Begint je onderzoek vanuit interesse in een onderwerp. Je bent door iets geraakt en wil er meer van weten. De nieuwe kennis wakkert je interesse aan en voor je het weet is een nieuwe wereld voor je open gegaan. Dit beïnvloed wie je bent, hoe je naar dingen kijken en hoe je omgaat met de wereld om je heen en alles wat op je pad komt.

Ook voor bedrijven is onderzoek doen belangrijk. Nieuwe kennis creëert kansen en zorgt voor innovatie. Het biedt personeel een kans op ‘betekenisvol’ werk. Het draagt bij aan het ervaren van levensgeluk en voldoening bij de uitvoering van hun dagelijkse werkzaamheden. Het biedt echter ook de kans om binnen organisaties nieuwe (horizontale) verbindingen te leggen.

Verbinding

Horizontale verbindingen zijn ook belangrijk buiten organisaties. Door het delen van kennis, ervaring en inzichten kan je elkaar versterken en naar een hoger niveau tillen. Het vraagt een andere visie op het doen van onderzoek! Ja, het vraagt investering in tijd, een andere manier van communiceren en lef! Lef om open te staan voor verandering en ruimte te bieden aan het proces.

Op dit moment  wordt op mbo scholen ingezet op professionele leergemeenschappen en practoraten om praktische innovatie te bewerkstelliggen. Om verbinding tussen bedrijfsleven en onderwijs op regionaal niveau te initiëren. Een uitdaging voor het bedrijfsleven, dat op dit moment kampt met gebrek aan personeel. Een uitdaging die zoveel meer kan bieden, als je ook durft te blijven kijken naar de langere termijn.

Onderzoek doen biedt de mogelijkheid om skills te verfijnen of aan te leren. Door te vertrouwen op wat je kan en weet, en door open te staan voor creativiteit en vernieuwing. Het verruimt je horizon en geeft zoveel bijvangst, als je opmerkzaam genoeg bent.

Ik was dan ook direct enthousiast toen mij tijdens mijn onderwijswerkzaamheden gevraagd werd aan een schoolbreed onderzoek mee te werken binnen zo’n leergemeenschap. Helaas bleken anderen hier echter maar moeilijk voor te porren. Dus met een kleiner onderzoeksteam dan beoogt, gingen wij aan de slag.

Het was inspirerend om te zien hoe de omgeving transformeerde van ‘ons niet serieus nemen’ naar ‘oh ik wil ook wel aan zo’n onderzoek meewerken’. Maar ook de insteek van het team zelf transformeerde (mede hierdoor) naar ‘als we dit doen, dan gaan wij het ook goed doen!’. Het leverde een mooie synergie die zorgde voor verbluffende resultaten.

Bezieling

Door dit alles besefte ik, dat ik mijn hele leven eigenlijk al onderzoek doe. Mijn verleden is te kenmerken als een destructieve omgeving met het welbekende negatieve zelfbeeld als gevolg. Toch heb ik altijd ergens diep van binnen geloofd dat het anders kon. Wellicht was het toen nog een droom om energie uit te putten en vooral vol te houden.

En toch is het een rode draad in mijn leven geworden. Met verschillende tussenpozen werd ik geconfronteerd met bijzondere momenten die zich als een soort zwart-witfoto vastzette in mijn mind. Waardoor mijn droom langzaam transformeerde naar een wens en nu met Bespirit naar een doel.

De bezieling van al deze momenten heeft me geïnspireerd om steeds weer het beste uit mezelf te halen. Het kon anders daar was ik van overtuigd! Dus ik ging op zoek naar informatie (boeken en later alsnog mijn economische opleiding). Maar ik ging die informatie ook toepassen in de praktijk. Zo kon ik testen wat wel werkte en wat niet en waarom het wel werkte of niet. Het heeft me gebracht dat ik terug kan kijken op successen die ik niet voor mogelijk had gehouden; op overwinningen waartegen ik opzag als de Mount Everest.

Verandermanagement

Al dat onderzoek was voor mij gekoppeld aan zelfreflectie. Op deze wijze kon ik leren de energie van negatieve emoties en gedachten te transformeren naar positieve energie. Leerde ik hoe een krachtige positieve mindset kan worden geleerd, ontwikkeld en versterkt. Hoe je met de juiste communicatietechnieken dromen, wensen en plannen kunt verwezenlijken. Hoe je kan worden wie je (werkelijk) wil zijn.

Langzaam is mijn aandacht verschoven naar de veranderkracht binnen bedrijven. Het stimuleren van verandermanagement is belangrijk, omdat de wereld om ons heen in een veel hoger tempo veranderd dan voorheen. Zicht hebben op deze veranderingen geeft informatie over mogelijkheden om bedrijfsbeleid uit te zetten dat hierop aansluit en ook past bij de missie en visie van het bedrijf.

Verandermanagement schept echter ook mogelijkheden om win-win-win situaties te scheppen. Win voor de klant/cliënt, win voor het menselijk kapitaal binnen de organisatie en win voor de organisatie zelf. Het kan een antwoord zijn op de krapte op de arbeidsmarkt en de vraag van medewerkers om zingeving en voldoening te halen uit het werk dat zij doen. Het is de basis die zorgt voor eigenaarschap en samenwerking, zodat vernieuwing ook echt van de grond komt.   

De Beer

Of het nu gaat om jou of jouw bedrijf, opnieuw kan de Beer ons een voorbeeld zijn.

De symboliek van de Beer is onze innerlijke stem en levenscycli. In de herfst bereid de Beer zich voor op het overbruggen van de winter. Dit noemen wij vaak de winterslaap, maar dat is het niet.

Om deze winter te overbruggen verlagen Beren het tempo van hun ademhaling. Hierdoor daalt hun lichaamstemperatuur. De diepte van hun slaap heeft alles te maken met de hoeveelheid opgeslagen vetreserves. Wat voor de wetenschap nog steeds een wonder is, is dat de nieren van de beer in deze periode ophouden met functioneren.

In deze periode krijgen berinnen twee, soms drie welpen. Deze komen pas in het voorjaar samen met de berin naar buiten.

Lessen van De Beer

De Beer leert ons opnieuw om de waarheid in onszelf te zoeken en te vertrouwen op onze innerlijke hulpbronnen. Door het vertragen van onze ademhaling, kunnen wij in contact komen met onze kern. Zo krijgen wij zicht op ons energieniveau en leren wij hoe deze beter af te stemmen.

Het aantal welpen van de Beer kan ons ook een voorbeeld zijn. Neem de tijd om helder te krijgen wat je werkelijk wilt. Wat is echt belangrijk en wil je gaan verwezenlijken? Neem de tijd om dit in stilte voor jezelf helder te krijgen en vorm te geven. Verdeel je aandacht daarbij over niet te veel plannen tegelijk. Kies één of een aantal met elkaar verweven plannen om te verwezenlijken.

Ook bedrijven kunnen dit toepassen, door goed na te denken over waar zij groei willen verwezenlijken. Laat je niet meetrekken met trends, maar kijk wat werkelijk past bij het bedrijf. Vanuit bezieling kunnen wij de antwoorden vinden die wij nodig hebben om een gezondere toekomst voor onszelf te creëren.

Laat de Beer je inspireren de moed te vinden om de obstakels in je leven te overwinnen. Wat sluimert in jou dat nog niet wordt gehoord?

‘De ervaring is vele malen wijzer dan de les’

Wil je meer weten over de kracht van bezieling en hoe jij die kunt verhogen?
Laat een berichtje achter, dan neem ik z.s.m. contact met je op.
Are You Ready To Become Your Own Crystal?

Veelgestelde vragen

Wat is onderzoeken?

Onderzoeken is niets anders dan het verzamelen van (nieuwe) informatie. Het doel is om kennis te vergroten. Dit helpt je om te denken in oplossingen en/of betere adviezen te kunnen geven.

Wat is een practoraat?

Een practoraat is een platform gericht op deskundigheidsbevordering. Het doel is om te zorgen voor een betere verbinding met het bedrijfsleven in de regio’s en het vergroten van horizontale verbindingen. Zowel intern binnen de scholen en tussen scholen. Een ander doel is om de professionaliteit van docenten uit te breiden en te verbreden. Dit alles als basis om innovatie en verandering te dragen. Bij een practoraat gaat het om praktijkonderzoek.

Wat doet een practor?

Een practor is de persoon die verantwoordelijk is voor een practoraat. Verantwoordelijk voor de ontwikkeling, toepassing en verspreiding van de opgedane deskundigheid uit het praktijkonderzoek.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *