Innerlijke hulpbronnen!

In de wereld van vandaag, waar polarisatie en egoïsme soms lijken te overheersen, kan het gedicht ‘Waar het op aankomt’ dienen als een baken van hoop en een herinnering betekenen aan de kracht van menselijkheid. Het herinnert ons eraan dat we, ondanks onze onvolmaaktheden, in staat zijn tot grootsheid door liefde, vriendelijkheid, eerlijkheid en mededogen te omarmen. Het is een herinnering dat ons succes niet wordt gemeten in materiële rijkdom, maar in de positieve impact die we hebben op de wereld en de mensen om ons heen. Het gedicht nodigt ons uit om ons innerlijk kompas te volgen en te streven naar een leven dat gebaseerd is op waarden en principes die de tand des tijds kunnen doorstaan.

Ons innerlijke kompas gaat over ons weten, dat uitstijgt boven onze ratio en gevoelens. Het helpt ons te kijken voorbij de beperkende horizon van ons ego en het grotere plaatje te zien. In contact met ons innerlijk kompas zijn wij in contact met onze authentieke waarden. Onze doelen en interesses die richting en betekenis geven aan ons leven.

Lees mee hoe wij dit gedicht kunnen koesteren als een gids voor ons dagelijks leven. Hoe dit  een herinnering is aan de kracht van menselijkheid in onze huidige maatschappij.

Richting geven

We hebben allemaal onze tegenslagen en uitdagingen. Het zijn onze kansen om te groeien in wie wij in wezen zijn. Omarm ze en maak contact met je innerlijke hulpbronnen. In mijn leven heb ik behoorlijk wat uitdagingen gehad en misschien ook wel gezocht, want ergens ben ik altijd op zoek geweest naar het ‘waarom’ van de gebeurtenissen.

In mijn moeilijkste jaren en dieptepunten, waarin eenzaamheid en geldzorgen een rol speelden, heb ik het onderstaande gedicht ‘Waar het op aankomt’ ontdekt. Dit gedicht is van origine gebaseerd op de ‘Paradoxale geboden’ van Kent M. Keith en gaat over ‘Zingeving vinden in een dolgedraaide wereld’.

In 1968 publiceerde Keith dit als Harvard-student in een wereld die schreeuwde om radicale actie en verandering. Keith gaat ervan uit dat iedereen op een vreedzame wijze kan bijdragen aan een betere wereld. Het gedicht heeft mij in de loop der jaren veel gegeven; soms frustratie en confrontatie, maar steeds vaker heeft het mij geholpen om de kracht in mijzelf te (her)vinden.

Waar het op aankomt

In de wereld van vandaag, waarin we vaak worden overspoeld door de hectiek van het dagelijks leven en de complexiteit van menselijke interacties, is het gemakkelijk om het gedicht ‘Waar het op aankomt’ te negeren of simpelweg als sentimenteel af te doen. Maar als wij een moment nemen om de diepere betekenis van deze eenvoudige woorden te overdenken, ontdekken we een schat aan wijsheid en een kompas voor het navigeren door de complexiteit van het menselijk bestaan.

Dit gedicht biedt een tijdloze boodschap van compassie, integriteit en persoonlijke groei. Het herinnert ons eraan dat onze menselijkheid niet wordt bepaald door de reacties van anderen, maar door de keuzes die we maken en de waarden die we omarmen. Het nodigt ons uit om te streven naar een dieper begrip van onszelf en onze relaties met anderen, terwijl we onszelf trouw blijven, ongeacht de uitdagingen die we tegenkomen.

Vanuit het hart

Het gedicht begint met een confronterende observatie: ‘Mensen zijn vaak onredelijk, onlogisch en egocentrisch. Vergeef hen toch.’ Deze openingszin biedt meteen een belangrijk inzicht in de aard van ons zijn. Wij mensen zijn verre van perfect. We kunnen onszelf verliezen in onredelijke emoties, irrationele gedachten en egocentrische verlangens.

Toch, ondanks deze imperfecties, wordt ons verteld om anderen te vergeven. Dit roept een fundamentele waarheid op: vergeving is een krachtige daad van menselijkheid. Het stelt ons in staat om boven de beperkingen van onze menselijke aard uit te stijgen en compassie en begrip te tonen.

Het gedicht gaat verder met het idee dat vriendelijkheid niet altijd wordt beloond. ‘Als je vriendelijk bent, kunnen mensen je beschuldigen van egoïsme en verborgen agenda’s.’ Toch worden we aangemoedigd om vriendelijk te blijven. Dit herinnert ons eraan dat vriendelijkheid niet gebaseerd moet zijn op externe beloningen of erkenning, maar eerder een intrinsieke waarde heeft. Het is een manier om onze eigen harten te zuiveren en de wereld om ons heen te verrijken.

Succesvol zijn

Een ander belangrijk thema dat wordt aangestipt, is succes. Het zegt: ‘Als je geslaagd bent, krijg je valse vrienden en echte vijanden. Wees toch geslaagd.’ Succes kan inderdaad een tweesnijdend zwaard zijn. Het kan namelijk jaloezie en vijandigheid bij anderen opwekken. We worden hier uitgedaagd dat we ons niet moeten laten ontmoedigen door de negatieve reacties van anderen, maar dat wij moeten streven naar persoonlijk succes.  Dus blijven groeien.

Eerlijkheid is een deugd die vaak wordt geassocieerd met integriteit en morele waarden. Vaak lijkt het erop dat eerlijkheid niet altijd wordt beloond, omdat wij vaak ervaren dat anderen ons proberen te bedriegen. Desondanks worden we uitgedaagd om open en eerlijk blijven, omdat integriteit en eerlijkheid als intrinsieke waarden ons helpen een authentiek en waarachtig leven te leiden.

Het gedicht herinnert ons aan de vergankelijkheid van aardse prestaties. ‘Wat we in jaren hebben opgebouwd, kan in een oogwenk verloren gaan.’ Toch worden we aangemoedigd om te blijven bouwen. Het gaat er dus om onze aandacht niet zozeer te richten op het behouden van materiële bezittingen, maar om het bouwen van een erfenis van liefde, kennis en positieve invloed die de tand des tijds kan doorstaan.

Zingeving

Sereniteit en geluk zijn nobele doelen in het leven, waarop anderen jaloers kunnen zijn. Ondanks deze mogelijke afgunst, worden we aangemoedigd om gelukkig te zijn. Dit benadrukt het belang van innerlijke vreugde en vrede, ongeacht de oordelen of reacties van anderen. Geluk is geen nul-som spel; het is iets wat we kunnen cultiveren en delen met anderen.

Een van de meest krachtige boodschappen van het gedicht komt naar voren in de laatste regels: ‘Het goede dat je vandaag doet, zijn de mensen de volgende dag vaak vergeten. Doe toch goed. Geef de wereld toch het beste wat je hebt. Zie je, uiteindelijk gaat het om jou en God. Het ging trouwens nooit om jou en hen.’ God hoeft hier niet letterlijk genomen te worden, maar gaat over het grotere geheel, wat ook wel Universele Intelligentie wordt genoemd.

Het gaat erom dat deze woorden ons eraan herinneren dat onze daden van goedheid en mededogen niet afhankelijk moeten zijn van erkenning of dankbaarheid van anderen. Het gaat erom dat we trouw blijven aan onze waarden en overtuigingen, ongeacht de reacties van de wereld om ons heen. Uiteindelijk is het onze relatie met onszelf en met iets dat groter is dan onszelf die er echt toe doet.

Padden

Padden staan symboliek voor innerlijke kracht en hulpbronnen. Hoe passend is het dus om te kijken naar deze vaak miskende en toch bijzondere dieren, als wij het hebben op het afstemmen op ons innerlijk kompas.

Padden beschikken over zowel passieve als agressieve vaardigheden om zichzelf te beschermen. Passief zoeken Padden bescherming door op te gaan in hun omgeving of te doen alsof zij dood zijn. Padden beschermen zich op een agressieve manier door zich op te blazen, als ze bedreigd worden of een gif af te scheiden om belagers simpelweg de lust te ontnemen.

Padden beschikken dus over een scala aan vaardigheden om zichzelf te beschermen, maar ook om zichzelf van voedsel te voorzien. Het afstemmen van de vaardigheden geduld en actie gebruiken Padden in combinatie met hun bijzondere tong die pijlsnel naar buiten kan schieten om voedsel te verorberen.

Lessen van de Padden

Padden zijn dus een passend voorbeeld als het gaat om onze innerlijke hulpbronnen. De vaardigheden die wij in de loop van ons leven hebben ontwikkeld zijn geworteld in onze jeugd. Vaardigheden die wij nu zo vanzelfsprekend vinden, maar die verfijnt en ontwikkeld zijn door de jaren.

Padden maken ons ervan bewust dat de jaren van uitdagingen en persoonlijke groei ons hebben gebracht waar wij nu staan. Ze dagen ons uit om naar binnen te kijken. Hebben angsten je ervan weerhouden om kwaliteiten te ontwikkelen? Hierbij bedoel ik angsten die gebaseerd zijn op (aangeleerde) overtuigingen die ons belemmeren om te groeien naar wat in potentie in ons verscholen is. Padden leren ons om te groeien door de kracht in onszelf te ontdekken. Het succes dat er op volgt is onze beloning.

Leer van de Pad en wordt je bewust van reeds ontwikkelde vaardigheden! Vertrouw op je innerlijke hulpbronnen bij het aangaan van nieuwe uitdagingen.

Kristallen ontstaan door veel wrijving en onder hoge druk

Wil je meer weten over de kracht van bezieling en hoe jij die kunt verhogen?
Laat een berichtje achter, dan neem ik z.s.m. contact met je op.
Are You Ready To Become Your Own Crystal?

Veelgestelde vragen

Wat is een nul-som spel?

Dit is een economisch principe dat er van uitgaat, dat er maar 1 winst is om te verdelen. Dit komt overeen met zero-sum thinking, waarbij je ervan uit gaat dat er altijd één winnaar en één verliezer is. Heel simplistisch ‘op het scherpst van de snede’; het is goed of slecht.

Wat is polarisatie?

Polarisatie is een proces waarover op dit moment veel gesproken wordt en waarover wij ons grote zorgen maken wat betreft het effect hiervan. Polarisatie gaat namelijk over het proces waarbij tegenstellingen tussen groepen steeds sterker worden. Mensen staan dan niet meer naast elkaar maar tegenover elkaar. Heel simplistisch: strijden tegen elkaar in plaats van strijden met elkaar.

Wat zijn polariteiten?

Polariteiten zijn twee tegengestelde bewegingen, zoals aantrekking en afstoting. Bij de menselijke emoties betekent dit vasthouden en loslaten. Het hebben van twee polen die elkaar positief of negatief kunnen beïnvloeden.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *